En este momento estás viendo DEREITO DE FAMILIA NO ÁLVARO CUNQUEIRO: Comunicación bilingüe das Charlas que se celebran o 25 de febreiro

DEREITO DE FAMILIA NO ÁLVARO CUNQUEIRO: Comunicación bilingüe das Charlas que se celebran o 25 de febreiro

En colaboración co equipo directivo do IES Álvaro Cunqueiro, a ANPA Merlín ten organizado unha Xornada sobre dereito de familia que se celebrará o próximo luns, 25 de febreiro.

Un ano máis hónrame que teñan contado conmigo para impartires talleres e charlas nas mesmas.

A xornada comezará cun obradoiro práctico sobre divorcio para os alumnos e alumnas de 1º de ESO, que terá formato de concurso.

Nel trataremos a posición dos menores no contexto dun momento tan complexo para unha familia como é o divorcio dos seus proxenitores.

Trátase dun obradoiro que xa din o ano pasado, comprobando con ledicia que ós adolescentes lles interesa moito coñecer os seus dereitos.

Remataremos cunha charla-coloquio para pais, nais e mestres, no que analizaremos en qué consiste «Ser Pais no século XXI».

Porque ser pais no século XXI implica novos retos . Esta charla escomenzará as 18.30 no salón de actos de IES Álvaro Cunqueiro.

¡¡Espérobos a todos o 25 de febreiro no salón de actos do IES Álvaro Cunqueiro!!

En colaboración con el equipo directivo del IES Álvaro Cunqueiro, el ANPA Merlín ha organizado una Jornada sobre derecho de familia que se celebrará el próximo lunes, 25 de febrero.

Un año más me honra que cuenten conmigo para dar charlas y organizar talleres en las mismas.

La jornada comenzará con un taller práctico sobre divorcio para los alumnos de 1º de ESO, que tendrá el formato de concurso, y en el que trataremos la posición de los menores en el contexto de un momento tan complejo para una familia como es el divorcio de sus progenitores. Es un taller que ya di el año pasado, en el que comprobé con asombro que a los adolescentes les interesa mucho conocer sus derechos.

Remataremos la jornada con una charla-coloquio para padres y profesores, en el que analizaremos en qué consiste «Ser Padre en el siglo XXI»: nuevos retos a los que nos debemos enfrentar en la actualidad los progenitores desde la perspectiva legal. Esta charla comenzará a las 18.30 en el salón de actos del IES Älvaro Cunqueiro.

¡¡ Os espero a todos el 25 de febrero en el salón del actos del IES Álvaro Cunqueiro!!